[X]


* A duo con Enrique Guzmán 

INTRO 
      A         B7            G#m      C#m            
La    Si   do#   Mi   Re#   do#   Re#   Si   Re#   do#            

          F#m               B7               E      Bm    E7       
Fa#    Sol#   La   Sol#   La   Sol#   La   Sol#   La   do#   Si              

       A        B7            G#m      C#m            
La    Si   do#   Mi   Re#   do#   Re#   Si   Re#   do#            

         F#m                A                B7     A    B7       
Fa#    Sol#   La   Sol#   La   Sol#   La   Sol#  Fa#    Mi  Fa#                      E                                    G#7sus4   G#7      
A--com-pá-ña---me por-que pue-de   su--ce-der 
Mi    Fa#   La   Sol#   Si   Si   Mi     La    Sol#   Fa#  Mi    Fa#              

        C#m                                  Bm       E7        
a---com-pá--ña-me   que  me  lle-gues a   que-re-er; 
Re#    Mi    Fa#   Mi   Sol#   Sol#   do#   Fa#   Mi    Re#    do#   Re   Mi                 

A                B7    
pon tu  ma-no,  so--bre  mi  ma---no 
Mi     do#  Mi    do#    Fa#   Sol#   Fa#   Sol#   Fa#           

A                                          B7    
ya tu  la---do to-doel mun--do co---rre-ré---e,  
Mi    Fa#   Sol#   Si  Mi    Fa#    Sol#   Si   Sol#   Fa#   Sol#   Fa#              

        E                       G#m    
ven con-mi---go, cie-rra los o----jos 
Mi     Fa#   Sol#   Si    Si   Mi     Fa#   Sol#   Si           

         C#m              C    
yen  si--len-cio, sin  pa--la-bras 
Sol#    Fa#   Mi    do#   Sol#    Fa#   Mi   do          

        F#m                B7          B+5    
yo  mil co---sas te  di-réeeeeeeee . . . 
Mi     Fa#   Sol#   Si    Re#  Mi    Sol#   Fa#                 E                                     G#7sus4   G#7    
A--com-pá-ña---me que tua mor es   mi  can-ción 
Mi    Fa#   La   Sol#   Si   Si   Mi     La    Sol#   Fa#  Mi    Fa#              

        C#m                                    Bm   E7      
a---com-pá--ña--me  cer--ca  de  mi co--ra--zó-ón; 
Re#    Mi    Fa#   Mi   Sol#   Sol#   do#   Fa#   Mi  Re#    do#   Re   Mi                

A            Am                  G#m                 C#7      
tú--u  ya sa---bes que  te quie-ro, que  tees pe--ro 
do#    Si   La   Sol#   Fa#   Sol#   La   Si     Si    Sol#   Si     Re#  do#                

         F#m        B7         E     C7      
y   que  no teol vi---da--ré. 
Fa#    Sol#   Si   La     Sol#  Fa#    Mi         


PUENTE SUBIENDO UN SEMITONO 


       F                                  A7sus4    A7       
Fa    Sol   Sib   La   Sib   Sib  Fa    Sib   La   Sol  Fa    Sol              

      Dm                           Cm       F7        
Mi    Fa   Sol   Fa   La   La   Re   Sol   Fa  Mi    Re   Mib   Fa                 

         C7    
Fa    Re  Fa    Re   Sol   La   Sol   La   Sol           

Bb                                    C7     
Mi    Sol   La   Sib   Fa   Sol   La   Sib   La   Sol   La   Sol                      F                     Am    
ven con-mi-go, cie-rra los o--jos 
Fa     Sol   La   Sib   Sib  Fa     Sol   La   Sib           

         Dm                  Db    
yen si--len-cio, sin  pa--la-bras 
La     Sol   Fa    Re    La      Sol   Fa   Reb          

        Gm              C7          C+5    
yo  mil co-sas te di-réeeeeeeee . . . 
Fa     Sol   La   Sib   Mi  Fa    La    Sol                 F                                   A#7sus4   A#7    
A--com-pá--ña-me  que tua mor es mi  can-ción 
Fa    Sol   Sib   La   Sib   Sib  Fa     Sib   La   Sol  Fa     Sol              

       Dm                               Cm    F7      
a--com-pá--ña-me cer-ca de  mi co-ra-zó--ón; 
Mi    Fa    Sol   Fa   La   La    Re   Sol   Fa  Mi    Re   Mib   Fa                

Bb           Bbm              Am                  D7      
tú-u  ya  sa-bes que te  quie-ro, que tees pe-ro 
Re    do   Sib   La   Sol   La    Sib   do     do    La    do     Mi  Re                

        Gm         C7       F     
y   que no teol vi-da--ré. 
Sol    La    do   Sib    La  Sol    Fa         

       F           F7         Bb         Eb         Bb    C7  F             
a--com-pá--ña-me, a--com-pá--ña-me, a--com-pá--ña-me. 
Fa    Sol   Sib   La  Fa    Fa    Sol   Sib   La  Fa    Fa    Sol   Sib   La  Fa                  
1
Good
-
Bad
1
Votes
40
Views
| Good! | Bad!