[X]


D               C   (o  Am   y en Gloria  A   C)      G   
Aleluya, aleluya. Gloria A    Dios en las alturas. 
D               C   (o  Am   y en Gloria  A   C)      G   
Aleluya, aleluya. Gloria A    Dios en las alturas. 
C               G                 D        A   
Aleluya, aleluya. Alelu-u-yaaa (aaaa) 
C               G                 D        A   
Aleluya, aleluya. Alelu-u-yaaa (aaaa) 
D               C   (o  Am   y en Gloria  A   C)      G   
Aleluya, aleluya. Gloria A    Dios en las alturas. 
D               C   (o  Am   y en Gloria  A   C)      G   
Aleluya, aleluya. Gloria A    Dios en las alturas. 
C               G                 D        A   
Aleluya, aleluya. Alelu-u-yaaaa (aaaa) 
C               G                 D        A   
Aleluya, aleluya. Alelu-u-yaaaa (aaaa) 
D               C   (o  Am   y en Gloria  A   C)      G   
Aleluya, aleluya. Gloria A    Dios en las alturas. 
D               C   (o  Am   y en Gloria  A   C)      G   
Aleluya, aleluya. Gloria A    Dios en las alturas. 
C               G                 D        A   
Aleluya, aleluya. Alelu-u-yaaaa (aaaa) 
C               G                 D        A   
Aleluya, aleluya. Alelu-u-yaaaa (aaaa) 
G      C           D         G      C           D   
Aleluya. Alelu-uya. Aleluya. Alelu-uya. 
C      G            D       C     G     D   
Aleluya. Aleluyaa. A  -A  -mén. 


5
Good
-
Bad
5
Votes
2,603
Views
| Good! | Bad!