[X]

{Intro} 
------------------------------------- 
Em    |  G   |  D   | Em    | 
G     |  C   | - | -  | 
D     | - | D7|  Em   | 
Em    | - | - | -  | 

{Chorus} 
------------------------------------- 
Em               B             C           Am   
Ran meevitha purawa surathe... howa 
D                               G         Em   D    
Sirikatha sawudiya pirumata a... niya 
        C               B   
Madu thepul sarahanawa 
        D                B             Em   {|  C   |  Em   |} 
Hade thewul piasademuwe obai lande 

{Inter} 
------------------------------------- 
Em    |  D   | - |  G    | 
D     | - |  C   |  Em   | 
C     |  D   |  G   |  Em   | 

{Verse 1} 
------------------------------------- 
Em                   B   
Thisarun piri... wanavil sali 
B             D         Em   
Pewasu hangum adare... // 
               B           Am   
Sisile weli... pawane edi... 
C              D        D7          Em   {| C    |  Em   |} 
Panamen bendi... ma ha rendi 

{Verse 2} 
------------------------------------- 
Em                  B   
Kandule weli... andure gali... 
B             D           Em   
Kelambu pathum sagare... // 
                  B              Am   
Sanda ken ridi... therapi rendi... 
C            D        D7            Em   {| C    |  Em   |} 
Penaya nohi... wethiri hindi 


1
Good
-
Bad
1
Votes
1,455
Views
| Good! | Bad!

Sponsored Game Streamer