Chords and tabs ordered alphabetically

Name Songs Votes Visits
X Alfonso 4 - 2,595
Xabel Vegas 3 - 53
Xalos Rock 3 - 57
Xantos 3 - 40
Xantos Jorge 10 - 4,503
Xavi Sarrià 2 - 47
Xavier Crespo 6 - 4,010
Xavier Santos 3 - 2,387
XDM 4 - 78
XE Vega 2 - 29
Xeic! 3 - 68
Xento 1 - 20
Xeronimo 9 - 3,005
Ximena 5 - 4,178
Ximena Abarca 3 - 1,391
Ximena Caussin 4 10 5,475
Ximena Sariñana 68 175 71,026
XKPE 4 - 5,104
Xmanta 3 - 60
X-Motivo 4 - 988
Xoel López 2 - 568
Xoel López 29 - 337
Xpa 5 - 92
Xriz 13 - 258
X-Teléfono 9 - 1,653
Xtension 7 - 1,243
X-tra Soul 2 - 39
Xtrasex 4 - 623
Xtreme 28 44 35,427
Xtreme Kids - - -
Xtremo 33 18 14,215
Xuxa 10 - 2,524
XXXIII DC 32 15 19,637

Utc Time: Sunday, March 7, 2021