Chords and tabs ordered alphabetically

Name Songs Votes Visits
X Alfonso 4 - 2,540
Xabel Vegas 3 - 28
Xalos Rock 3 - 31
Xantos 3 - 22
Xantos Jorge 10 - 4,358
Xavi Sarrià 2 - 26
Xavier Crespo 6 - 3,927
Xavier Santos 3 - 2,354
XDM 2 - 24
XE Vega 2 - 17
Xeic! 3 - 32
Xento 1 - 9
Xeronimo 9 - 2,903
Ximena 5 - 4,124
Ximena Abarca 3 - 1,359
Ximena Caussin 4 10 5,443
Ximena Sariñana 68 175 70,759
XKPE 4 - 5,046
Xmanta 3 - 33
X-Motivo 4 - 945
Xoel López 2 - 552
Xoel López 29 - 224
Xpa 5 - 40
Xriz 13 - 152
X-Teléfono 9 - 1,524
Xtension 7 - 1,171
X-tra Soul 2 - 23
Xtrasex 4 - 562
Xtreme 28 44 35,044
Xtreme Kids 50 13 68,505
Xtremo 33 18 13,893
Xuxa 10 - 2,406
XXXIII DC 32 15 19,363

Utc Time: Tuesday, September 22, 2020