Chords and tabs ordered alphabetically

Name Songs Votes Visits
X Alfonso 4 - 2,472
Xabel Vegas 3 - 6
Xalos Rock 3 - 8
Xantos 3 - 10
Xantos Jorge 10 - 4,249
Xavi Sarrià 2 - 2
Xavier Crespo 6 - 3,841
Xavier Santos 3 - 2,303
XDM 2 - 10
XE Vega 2 - 5
Xeic! 3 - 14
Xento 1 - 1
Xeronimo 9 - 2,816
Ximena 5 - 4,052
Ximena Abarca 3 - 1,327
Ximena Caussin 4 10 5,419
Ximena Sariñana 67 175 67,316
XKPE 4 - 4,995
Xmanta 3 - 12
X-Motivo 4 - 908
Xoel López 2 - 536
Xoel López 28 - 55
Xpa 5 - 9
Xriz 12 - 30
X-Teléfono 9 - 1,400
Xtension 7 - 1,123
X-tra Soul 2 - 5
Xtrasex 4 - 531
Xtreme 28 44 34,593
Xtreme Kids 50 14 67,750
Xtremo 32 18 13,430
Xuxa 10 - 2,280
XXXIII DC 31 15 18,362

Utc Time: Friday, April 26, 2019