Chords and tabs ordered alphabetically

Name Songs Votes Visits
X Alfonso 4 - 2,662
Xabel Vegas 3 - 84
Xalos Rock - - -
Xantos 3 - 60
Xantos Jorge - - -
Xavi Sarrià - - -
Xavier Crespo 6 - 4,113
Xavier Santos 3 - 2,431
XDM - - -
XE Vega 2 - 51
Xeic! - - -
Xento 1 - 36
Xeronimo - - -
Ximena 5 - 4,254
Ximena Abarca 3 - 1,441
Ximena Caussin 4 10 5,513
Ximena Sariñana 68 175 71,323
XKPE 4 - 5,160
Xmanta - - -
X-Motivo 4 - 1,042
Xoel López 2 - 591
Xoel López - - -
Xpa 5 - 164
Xriz - - -
X-Teléfono 9 - 1,797
Xtension 7 - 1,324
X-tra Soul 2 - 61
Xtrasex 4 - 676
Xtreme 28 - 35,879
Xtreme Kids - - -
Xtremo 33 18 14,681
Xuxa 10 - 2,656
XXXIII DC 32 15 19,963

Utc Time: Wednesday, September 22, 2021