Chords and tabs ordered alphabetically

Name Songs Votes Visits
X Alfonso 4 - 2,565
Xabel Vegas 3 - 37
Xalos Rock 3 - 40
Xantos 3 - 28
Xantos Jorge 10 - 4,414
Xavi Sarrià 2 - 37
Xavier Crespo 6 - 3,964
Xavier Santos 3 - 2,372
XDM 2 - 30
XE Vega 2 - 23
Xeic! 3 - 41
Xento 1 - 13
Xeronimo 9 - 2,936
Ximena 5 - 4,146
Ximena Abarca 3 - 1,374
Ximena Caussin 4 10 5,455
Ximena Sariñana 68 175 70,775
XKPE 4 - 5,065
Xmanta 3 - 45
X-Motivo 4 - 960
Xoel López 2 - 558
Xoel López 29 - 243
Xpa 5 - 58
Xriz 13 - 192
X-Teléfono 9 - 1,560
Xtension 7 - 1,195
X-tra Soul 2 - 29
Xtrasex 4 - 581
Xtreme 28 44 35,206
Xtreme Kids 50 14 68,644
Xtremo 33 18 14,001
Xuxa 10 - 2,447
XXXIII DC 32 15 19,461

Utc Time: Friday, November 27, 2020