Chords and tabs ordered alphabetically

Name Songs Votes Visits
X Alfonso 4 - 2,737
Xabel Vegas 3 - 120
Xalos Rock 3 - 119
Xantos 3 - 92
Xantos Jorge 10 - 4,861
Xavi Sarrià 2 - 98
Xavier Crespo 6 - 4,223
Xavier Santos 3 - 2,486
XDM 2 - 82
XE Vega 2 - 75
Xeic! 3 - 146
Xento 1 - 51
Xeronimo 9 - 3,304
Ximena 5 - 4,318
Ximena Abarca 3 - 1,498
Ximena Caussin 4 10 5,561
Ximena Sariñana 68 175 71,548
XKPE 4 - 5,215
Xmanta 3 - 126
X-Motivo 4 - 1,102
Xoel López 2 - 613
Xoel López 29 - 530
Xpa 5 - 243
Xriz 13 - 533
X-Teléfono 9 - 1,947
Xtension 7 - 1,415
X-tra Soul 2 - 85
Xtrasex 4 - 732
Xtreme 28 - 36,337
Xtreme Kids 50 13 69,746
Xtremo 33 18 15,061
Xuxa 10 - 2,803
XXXIII DC 32 15 20,296

Utc Time: Tuesday, June 28, 2022