Chords and tabs ordered alphabetically

Name Songs Votes Visits
X Alfonso 4 - 2,628
Xabel Vegas 6 - 133
Xalos Rock 3 - 70
Xantos 6 - 96
Xantos Jorge 20 - 9,174
Xavi Sarrià 2 - 62
Xavier Crespo 6 - 4,053
Xavier Santos 3 - 2,409
XDM 4 - 96
XE Vega 2 - 39
Xeic! 3 - 86
Xento 2 - 57
Xeronimo 9 - 3,064
Ximena 10 - 8,418
Ximena Abarca 6 - 2,828
Ximena Caussin 8 20 10,994
Ximena Sariñana 68 175 71,142
XKPE 8 - 10,243
Xmanta 3 - 75
X-Motivo 8 - 2,030
Xoel López 4 - 1,158
Xoel López 58 - 759
Xpa 15 - 390
Xriz 26 - 631
X-Teléfono 27 - 5,192
Xtension 14 - 2,573
X-tra Soul 4 - 100
Xtrasex 8 - 1,294
Xtreme 56 88 71,233
Xtreme Kids 50 14 69,080
Xtremo 33 18 14,403
Xuxa 10 - 2,581
XXXIII DC 64 30 39,541

Utc Time: 19 जून 2021