Chords and tabs ordered alphabetically

Name Songs Votes Visits
X Alfonso 4 - 2,524
Xabel Vegas 3 - 22
Xalos Rock 3 - 25
Xantos - - -
Xantos Jorge 10 - 4,318
Xavi Sarrià 2 - 20
Xavier Crespo 6 - 3,899
Xavier Santos 3 - 2,342
XDM - - -
XE Vega 2 - 9
Xeic! - - -
Xento 1 - 7
Xeronimo 9 - 2,881
Ximena 5 - 4,104
Ximena Abarca 3 - 1,349
Ximena Caussin 4 10 5,435
Ximena Sariñana 68 175 70,726
XKPE 4 - 5,028
Xmanta 3 - 27
X-Motivo 4 - 930
Xoel López 2 - 547
Xoel López 29 - 205
Xpa 5 - 26
Xriz 13 - 128
X-Teléfono 9 - 1,494
Xtension 7 - 1,155
X-tra Soul 2 - 15
Xtrasex 4 - 552
Xtreme 28 44 34,893
Xtreme Kids 50 14 68,431
Xtremo 33 18 13,817
Xuxa 10 - 2,378
XXXIII DC 32 15 19,327

Utc Time: 15 जुलाई 2020