Kuwerdas: Kuwerdas na B at deribatibo


Guitar

Ito ay isang chords glossary na may maraming iba't ibang mga chords para sa maraming mga instrumento

B

B#

B2

B5

B6

B7

B9

Bb

Bm

B#5

B/A

B/D

B/E

B/G

B11

B13

B7m

Bb#

Bb5

Bb6

Bb7

Bb9

Bbm

Bm6

Bm7

Bm9

B/Ab

B/D#

B/Eb

B6/9

Baug

Bb#5

Bb#7

Bb/A

Bb/D

Bb/E

Bb/F

Bb/G

Bbb5

Bbm6

Bbm7

Bbm9

Bdim

Bm/A

Bm/D

Bm/G

Bm11

Bmaj

BmM7

Bsus

B11#5

B7/11

Badd9

Baug7

Bb #5

Bb b5

Bb/Ab

Bb/Db

Bb/Gb

Bb6/9

Bb9#7

Bbaug

Bbdim

Bbm/D

Bbmaj

BbmM7

Bdim7

Bdom7

Bdom9

Bm/Ab

Bmaj7

Bmaj9

Bmin7

Bmin9

Bsus2

Bsus4

B6add9

B7maj5

B7sus4

Badd11

Baug/E

Bbaad4

Bbadd2

Bbadd9

Bbaug7

Bbdim7

Bbdom7

Bbdom9

Bbm/Ab

Bbm/Db

Bbm/Gb

Bbm7b5

Bbmaj7

Bbmaj9

Bbmaug

Bbmin7

Bbmin9

Bbsus2

Bbsus4

Bdim/A

Bdim/G

Bdom13

Bm7/11

Bb7sus4

Bbaug/E

Bbdim/C

Bbdim/D

Bbdim/G

Bbdom13

Bdim/Ab

Bdom7#9

Bdom7b5

Bm7(b5)

Bmin7b5

Bsus2/E

Bsus4/A

Bsus4/G

B7/add11

Bb6/add9

Bbadd#11

Bbadd(9)

Bbdim/Gb

Bbdom7#9

Bbdom7b5

Bbmin7b5

Bbsus2/G

Bdom7/13

Bsus4/Ab

Bsus4/Db

Bsus4/Eb

Bbdom7/13

Bbsus4/Ab

Bm7/add11

Bmaj7/#11

Bbdom7sus4

B11#5+add(m2)