Kuwerdas: Kuwerdas na D at deribatibo


Guitar

Ito ay isang chords glossary na may maraming iba't ibang mga chords para sa maraming mga instrumento

D

D#

D2

D5

D6

D7

D9

Db

Dm

Do

D#5

D#6

D#7

D#9

D#m

D/A

D/B

D/C

D/E

D/F

D/G

D11

D13

D7M

Db5

Db6

Db7

Db9

Dbm

Dm#

Dm6

Dm7

Dm9

Do7

D#m7

D/Bb

D/C#

D/Db

D/F#

D4/E

D6/9

D7/9

D9#5

Daug

Db#5

Db#7

Db/B

Db/C

Dbm6

Dbm7

Dbm9

Dbo7

Ddim

Dm/B

Dm/C

Dm/E

Dm/F

Dmaj

Dmin

DmM7

Dsus

D7maj

D7sus

Dadd2

Dadd9

Daug7

Db #5

Db b5

Db/Bb

Db/C?

Dbaug

Dbdim

Dbm/A

Dbm/B

Dbmaj

Ddim7

Ddom7

Ddom9

Dm/Bb

Dm/Db

Dm7b5

Dmaj7

Dmaj9

Dmin7

Dmin9

Dsus2

Dsus4

Dsus9

D6add9

D7maj5

D7sus4

D9(#5)

Daug/E

Dbdim7

Dbdom7

Dbm7b5

Dbmaj7

Dbsus2

Dbsus4

Ddim/B

Ddim/C

Ddom 7

Ddom13

Dm7/11

D6/add9

Dbaug/D

Dbaug/G

Dbdim/A

Dbdim/B

Dbdim/D

Ddim/Bb

Ddom7#9

Ddom7b5

Dm7(b5)

Dmin7b5

Dsus2/B

Dsus2/C

Dsus2/F

Dsus2/G

Dsus4/B

Dsus4/C

Dsus4/E

Dbdim/Bb

Dbm7(b5)

Ddom7/13

Dsus2/Ab

Dsus2/Bb

Dsus2/Db

Dsus2/Gb

Dsus4/Gb

Dbsus4/Bb

Dm7/add11

Dmin/maj7