Kuwerdas: Kuwerdas na E at deribatibo


Guitar

Ito ay isang chords glossary na may maraming iba't ibang mga chords para sa maraming mga instrumento

E

E2

E5

E6

E7

E9

Eb

Em

E#5

E/A

E/B

E/D

E/F

E/G

E10

E11

E13

Eb5

Eb6

Eb7

Eb9

Ebm

Em6

Em7

Em9

Eo7

E/D#

E/Db

E/Eb

E/G#

E/Gb

E6/9

E9#7

Eaug

Eb#5

Eb#7

Eb/C

Eb/D

Eb/E

Eb/G

Ebm6

Ebm7

Edim

Em/A

Em/B

Em/C

Em/D

Em/F

Em/G

Em11

Em13

Emaj

EmM7

Esus

E7/11

Eadd9

Eaug7

Eb/Db

Eb6/9

Ebaug

Ebdim

Ebmaj

EbmM7

Edim7

Edom7

Edom9

Em/Db

Em/Eb

Em/Gb

Em7b5

Em9/5

Emaj7

Emaj9

Emin7

Emin9

Esus2

Esus4

E11/b9

E6add9

E7maj5

E7sus4

Ebdim7

Ebdom7

Ebdom9

Ebm/Db

Ebmaj7

Ebmin7

Ebmin9

Ebsus2

Ebsus4

Edim/C

Edim/D

Edom13

Em7/11

Emadd9

Ebaug/E

Ebdim/B

Ebdim/C

Ebdom13

Edim/Db

Edim/Eb

Edom7#9

Edom7b5

Em7(b5)

Emin7b5

Esus2/A

Esus2/G

Esus4/C

Esus4/D

Esus4/F

Esus4/G

E7/add11

Ebdom7#9

Ebdom7b5

Ebmin7b5

Ebsus4/F

Edom7/13

Esus2/Ab

Esus2/Db

Esus2/Eb

Esus4/Ab

Esus4/Db

Esus4/Eb

Esus4/Gb

E7/b9(b5)

Ebdom7/13

Ebsus2/Ab

Edom7sus4

Em7/add11

Emin/maj7