Kuwerdas: Kuwerdas na F at deribatibo


Guitar

Ito ay isang chords glossary na may maraming iba't ibang mga chords para sa maraming mga instrumento

F

F#

F2

F4

F5

F6

F7

F9

Fm

F#5

F#6

F#7

F#9

F#m

F/A

F/C

F/D

F/E

F/G

F11

F13

Fm#

Fm6

Fm7

Fm9

F#/A

F#m7

F/Bb

F/Eb

F/Gb

F2/A

F6/9

F9#7

Faug

Fdim

Fm/C

Fm/D

Fmaj

FmM7

Fsus

F#6/9

F#dim

F#mM7

Faad2

Fadd9

Faug7

Fdim7

Fdom7

Fdom9

Fm/Db

Fm/Eb

Fmaj7

Fmaj9

Fmin7

Fmin9

Fsus2

Fsus4

F#aug7

F#dim7

F#dom7

F#dom9

F#min7

F#min9

F6add9

F7maj5

F7sus4

Faug/D

Faug/G

Fdim/D

Fdom13

F#dom13

F6/add9

Fadd9/A

Fdim/Db

Fdom7#9

Fdom7b5

Fsus2/A

Fsus2/B

Fsus2/D

Fsus2/E

Fsus4/G

F#dom7#9

F#dom7b5

F#min7b5

Fdom7/13

Fsus2/Bb

F#dom7/13

Fdom7sus4

Fmaj7/#11