Kuwerdas: Kuwerdas na G at deribatibo


Guitar

Ito ay isang chords glossary na may maraming iba't ibang mga chords para sa maraming mga instrumento

G

G#

G2

G5

G6

G7

G9

Gb

Gm

Go

G#5

G#6

G#7

G#9

G#m

G/A

G/B

G/C

G/D

G/E

G/F

G11

G13

Gb2

Gb5

Gb6

Gb7

Gb9

Gbm

Gm#

Gm6

Gm7

Gm9

G/Gb

G6/9

G6/A

G7/D

G7/E

Gaug

Gb#5

Gb#7

Gb/E

Gb/F

Gb11

Gb13

Gbm6

Gbm7

Gbm9

Gbo7

Gdim

Gm/E

Gm/F

Gm13

Gmaj

GmM7

Gsus

G7/11

G7sus

Gadd9

Gaug7

Gb #5

Gb/Ab

Gb/Eb

Gb7#5

Gbaug

Gbdim

Gbm/D

Gbm/E

Gbmaj

Gbsus

Gdim7

Gdom7

Gdom9

Gm/Eb

Gmaj7

Gmaj9

Gmin7

Gmin9

Gsus2

Gsus4

Gsusm

G6add9

G7maj5

G7sus4

Gadd11

Gaug/E

Gb7/#9

Gbadd9

Gbdim7

Gbdom7

Gbm7b5

Gbmaj7

Gbsus2

Gbsus4

Gdim/E

Gdom13

Gm7/11

Gb11/13

Gb7(#5)

Gb7sus4

Gbaug/E

Gbdim/D

Gbdim/E

Gbm7/b9

Gdim/Eb

Gdom7#9

Gdom7b5

Gmin7b5

Gsus2/B

Gsus2/C

Gsus2/E

Gsus4/A

Gsus4/B

Gsus4/E

Gsus4/F

G7/add11

Gbdim/Eb

Gbdom7#9

Gbm7(b5)

Gbsus4/E

Gdom7/13

Gsus2/Gb

Gb Gbmaj

Gbsus2/Bb

Gm7/add11